Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 4/2008

Adaugata la data de : Jan 9, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind aprobarea aderarii la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectul “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
nr. 4/2008

Privind aprobarea aderarii la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectul “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”
Consiliul local al orasului Teius,judetul Alba,intrunit in sedinta extraordinara in data de 28 ianuarie 2008, sedinta publica
Avand in vedere:
-expunerea de motive la proiectul de hotarare Privind Privind aprobarea aderarii la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectull “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius,
- Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”,
- prevederile art.36 al.4 lit.d si e din Legea nr. 215/2001 republicata, legea administratiei publice locale;
In temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 republicata, art.36, alin. 2, lit b, si art. 45 din legea administratiei publice locale,

H O T A R A S T E

Art.1. Se aproba aderarea la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectul “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”
Art.2. Se aproba contractarea finantarii pentru realizarea proiectului « REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”
Art.3 Se aproba participarea Consiliului local al orasului Teius cu o contributie de 2% din valoarea proiectului, in cazul eligibilitatii si selectarii proiectului si va suporta costurile neeligibile ale proiectului.
Art.4. Desemneaza si imputerniceste pe D-nul Mateica Iacob Dorin Cornel- Primarul orasului Teius – ca reprezentant al Consiliului Local al orasului Teius pentru semnarea contractului de finantare si in calitate de responsabil de proiect
 

Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului judetul Alba
- Biroului Urbanism din cadrul Primariei oras Teius
- Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile
 

Teius, la 28 ianuarie 2008

PRESEDINTE DE SEDINTA Consilier HARITON LUCIAN   CONTRASEMNEAZA-SECRETAR
BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.