Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 2/2008

Adaugata la data de : Jan 9, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Privind probarea aderării la Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități cu proiectul ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

ROMANIA
JUDETUL ALBA
ORAS TEIUS
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
Nr. 2/2008
privind probarea aderării la Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități cu proiectul
”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

Consiliul Local al orașului Teiuș, județul Alba, întrunit în ședința extraordinară în data de 28 ianuarie 2008, ședință publică.
Având în vedere:

- Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea aplicării la programul național de imbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, cu proiectul ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei orașului Teiuș
- Prevederile OUG nr. 59/2007 privind instituirea Programului Național de imbunătățire a calității aerului prin realizarea de spații verzi în localități, modificată și completată prin OUG nr. 108/2007 și Legea nr. 343/2007
- Ordinul nr. 1166/2007 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, modificată prin Ordinul nr. 1912/2007
- Prevederile art. 36 al. 4 lit. d și e din Legea 215/2001 republicată, legea administrației publice locale
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b și art. 45 din Legea nr. 215/2001 republicată, legea administrației publice locale

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă aderarea la Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități, cu proiectul ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”
Art. 2 Se aprobă contractarea finanțării pentru realizarea proiectului ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”
Art. 3 Se aprobă participarea Consiliului Local al orașului Teiuș cu o contribuție proprie de 10% din valoarea proiectului, în cazul eligibilității și selectării proiectului descris la art. 1
Art. 4 Desemnează pe Dl. Mateica Iacob Dorin Cornel – Primarul Orașului Teiuș - pentru reprezentarea Consiliului Local al orașului Teiuș în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului și în calitate de responsabil de proiect, il împuternicește pe acesta să semneze contractul de finanțare.

Prezenta hotărâre se va comunica:
- Instituției Prefectului județului Alba
- Serviciului Administrarea Patrimoniului Local
- Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
    Teius, 28 ianuarie 2008   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Consilier HARITON LUCIAN   CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
BARA MARIA
 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.