Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2012

Adaugata la data de : Jul 31, 2012 in categoria Hotarari adoptateHotărâri ale Consiliului Local Teiuş adoptate în anul 2012

Hotararea nr.1 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitatea al Consiliului Local

Hotararea nr.2 privind aprobarea necesarului de carburanti pentru autoutilitara de pompieri

Hotararea nr.3 privind aprobarea bugetului local propriu al orasului Teius

Hotararea nr.4 privind aprobarea utilizarii in anul 2012 a excedentului bugetar existent la 31.12.2011

Hotararea nr.5 privind aprobarea Fisei de evaluare a secretarului Orasului Teius pe anul 2011

Hotararea nr.6  privind stabilirea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru pers.apte de munca beneficiare de ajutor social in baza Legii 416_2001

Hotararea nr.7 privind delegarea gestiunii serviciului alimentare cu apa potabila catre SC APA CTTA SA

Hotararea nr.8 privind asocierea Consiliului local Teius cu asociatia Tara Vinului

Hotararea nr.9 privind aprobarea retelei scolare pe raza orasului Teius

Hotararea nr.10 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Local

Hotararea nr.11 privind atribuirea in proprietate a siprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18_1991 republicata, proprietariilor de constructii

Hotararea nr.12 privind inregistrarea in domeniul public al orasului Teius a investitiei Reabilitare sistem de alimentare cu apa potabila

Hotararea nr.13 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2012

Hotararea nr.14 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Teius cu SC APA CTTA SA

Hotararea nr.15 privind atribuirea in proprietate a suprafetelor de teren conf.art.36 din Legea 18_91

Hotararea nr.16 privind aprobarea Programelor de finantare a actiunilor sportive pe anul 2012 si a criteriilor de partivipare

Hotararea nr.17 privind folosirea in exclusivitate a sumei de 60000 lei pt reparatii la Biserici

Hotararea nr.18 privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2012

Hotararea nr.19 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2012

Hotararea nr.20 privind folosirea in exclusivitate a sumei de 16000 lei pt reparatii la biserici

Hotararea nr.21 privind apobarea reprezentarii Consiliului Local in dosarul civil nr.1057 avand ca obiect rectificare de CF in proces cu Varga Ruxandra-Ramona

Hotararea nr.22 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012

Hotararea nr.23 privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier a dlui Florea Dumitru

Hotararea nr.24 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2011

Hotararea nr.25 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2012

Hotararea nr.26 privind atribuirea in proprietate a suprafetelor de teren conf.art.36 din Legea 18 republicata, proprietarilor de constructii

Hotararea nr.27 privind aprobarea inscrierii in domeniul privat al orasului Teius a imobilelor

Hotararea nr.28 privind aprobarea parcelarii imobilului situat in Teius,str.Decebal

Hotararea nr.29 privind aderarea orasului Teius la Societatea nationala de Cruce rosie din Romania  filiala judetuiui Alba

Hotararea nr.30 privind stabilirea locurilor de asteptare a taxiurilor pentru clienti in orasul Teius

Hotararea nr.31 privind alegerea comisiei de validare a Consiliului Local Teius

Hotararea nr.32 privind validarea in functia de consilieri locali

Hotararea nr.33 privind declararea Consiliului Local al orasului Teius legal constituit

Hotararea nr.34 privind alegerea d-lui consilier Boca Ioan presedinte de sedinta pe o perioada de o luna

Hotararea nr.35 privind alegerea d-lui Giurgiu Sirb Stefan Cosmin in functia de viceprimar

Hotararea nr.36 privind organizarea unui nr. de 3 comisii de specialitate in principalele domenii de activitate

Hotararea nr.37 alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr.38 privind alegerea presedintelui de sedinta in ordine alfabetica in mandatul 2012-2016

Hotararea nr. 39 privind desemnarea consilierilor locali care vor participa la adunarea sateasca pt alegerea delegatului in satele apartinatoare Teiusului

Hotararea nr.40 privind incetarea mandatului de consilier a d-lui Tricu Florin

Hotararea nr.41 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Onita Horatiu Ioan

Hotararea nr.42 privind modificarea HCL nr.36-2012 privind stabilirea comisiilor de specialitate

Hotararea nr.43 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Teius

Hotararea nr.44 privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 iunie 2012

Hotararea nr.45 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2012

Hotararea nr.46 privind atribuirea in proprietate a suprafetelor de teren conf. art.36 din Legea nr.18

Hotararea nr.47 privind atribuirea autorizatiilor taxi in orasul Teius

Hotararea nr.48 privind aprobarea de statii publice pentru transpot special prin curse regulate

Hotararea nr.49 privind tarifele de inchiriere sala de sport incepand cu data de 01.08.2012

Hotararea nr.50 privind aprobarea tarifelor de inchiriere a microbuzului si aprobarea traseului de circulatie al acestuia

Hotararea nr.51 privind aprobarea necesarului de carburanti pt.autoutilitara Ambulanta

Hotararea nr.52 privind modificarea HCL nr.2 privind aprobarea necesarului lunar de carburanti pt autoutilitara de pompieri

Hotararea nr.53 privind desemnarea repr.orasului Teius in asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa Alba

Hotararea nr.54 privind aprobarea prog. manifestariilor serbarii Zilele orasului

Hotararea nr.55

Hotararea nr.56

Hotararea nr.57

Hotararea nr.58

Hotararea nr.59

Hotararea nr.60

Hotararea nr.61

Hotararea nr.62

Hotararea nr.63

Hotararea nr.64

Hotararea nr.65

Hotararea nr.66

Hotararea nr.67

Hotararea nr.68

Hotararea nr.69

Hotararea nr.70

Hotararea nr.71

Hotararea nr.72

Hotararea nr.73

Hotararea nr.74

Hotararea nr.75

Hotararea nr.76

Hotararea nr.77

Hotararea nr.78

Hotarerea nr.79

Hotararea nr.80

Hotararea nr.81

Hotararea nr.82

Hotararea nr.83

Hotararea nr.84

Hotararea nr.85

Hotararea nr.86

Hotararea nr.87

Hotararea nr.88

Hotararea nr.89

Hotararea nr.90

Hotararea nr.91

Hotararea nr.92

Hotararea nr.93

Hotararea nr.94

Hotararea nr.95

Hotararea nr.96

Hotararea nr.97

Hotararea nr.98

Hotararea nr.99

Hotararea nr.100

Hotararea nr.101

Hotararea nr.102

Hotararea nr.103

Hotararea nr.104

Hotararea nr.105

Hotararea nr.106

Hotararea nr.107

Hotararea nr.108Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.