Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2009

Adaugata la data de : Mar 21, 2011 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului localHotarari ale Consiliului Local adoptate in anul 2009 

Hotararea nr. 1

Hotararea nr. 2

Hotararea nr. 3

Hotararea nr. 4

Hotararea nr. 5

Hotararea nr. 6

Hotararea nr. 7

Hotararea nr. 8

Hotararea nr. 9

Hotararea nr. 10

Hotararea nr. 11

Hotararea nr. 12

Hotararea nr. 13

Hotararea nr. 14

Hotararea nr. 15

Hotararea nr. 16

Hotararea nr. 17

Hotararea nr. 18

Hotararea nr. 19 - Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii - Poliţia comunitară Teiuş

Hotararea nr. 20 - Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav

Hotararea nr. 21 - Privind aprobarea organigramei,a statului de functii al Serviciului administrarea patrimoniului local din cadrul Primariei oras Teius

Hotararea nr. 22 - Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al Primăriei oraş Teiuş

Hotararea nr. 23 - Privind aprobarea înfiinţării serviciului public de salubrizare, a studiului de oportunitate, caietelor de sarcini, contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al oraşului Teiuş şi localităţilor componente, prin concesiune

Hotararea nr. 24 - Privind conferirea post mortem a titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Teiuş” d-lui SECHEREŞIU AUREL

Hotararea nr. 25 - Privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Teiuş” d-lui RACHED ELIAS DAOUD

Hotararea nr. 26 - Privind atribuirea în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată proprietarilor de construcţii

Hotararea nr. 27 - Privind utilizarea fondului de rulment

Hotararea nr. 28 - Privind realizarea obiectivului de investitie Centru Multifunctional Teius

Hotararea nr. 29 - Privind  bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Teius pe anul 2009

Hotararea nr. 30 - Privind aprobarea Master Planului proiectului ,‚Sistem de management integrat al deseurilor solide în judetul Alba si ,,Listei de investitii rezultata in urma prioritizarii pe o perioada de 30 de ani’’

Hotararea nr. 31 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ”CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE” Teiuş, str. Clujului nr. 95

Hotararea nr. 32 - privind conferirea post mortem a titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Teiuş” d-lui PIET VAN BELZEN

Hotararea nr. 33

Hotararea nr. 34

Hotararea nr. 35 - Privind stabilirea taxelor de păsunat pentru anul 2009

Hotararea nr. 36 - Privind modificarea HCL nr. 44/2008 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2009

Hotararea nr. 37 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 38 - Privind conferirea post mortem a titlului de “Cetătean de onoare al orasului Teius” d-lui HĂLĂLAI VASILE

Hotararea nr. 39 - privind aprobarea autorizaŃiilor taxi atribuite în cadrul procedurii din data de 22.04.2009 pe raza orasului Teius

Hotararea nr. 40 - Privind atribuirea în proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată, proprietarilor de constructii

Hotararea nr. 41 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009

Hotararea nr. 42 - Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2008

Hotararea nr. 43 - Privind aprobarea Programelor de finantare a actiunilor sportive pe anul 2009 si a criteriilor de participare

Hotararea nr. 44 - Privind aprobarea ,,Programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor’’

Hotararea nr. 45 - Privind aprobarea Protocolului de predare-primire a imobilului Cinematograf „Victoria” din Teius

Hotararea nr. 46 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu„ amplasare casă mortuară  (capelă si anexe pentru desfăsurarea serviciilor funerare) în orasul TEIUS, str. Bisericii, nr. 14, jud. Alba

Hotararea nr. 47 - Privind atribuirea în proprietate a suprafeŃelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată, proprietarilor de constructii

Hotararea nr. 48 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE SPALATORIE / SERVICE AUTO / SEDIU ADMINISTRATIV" în orasul TEIUS, str. Daneti, nr. Fn, jud. Alba

Hotararea nr. 49 - Privind aprobarea raportului de reevaluare, si a pretului de pornire pentru vanzarea prin licitatie publica cu strigare a celor 8 apartamente apartinand blocului B4 din strada Clujului

Hotararea nr. 50 - Privind aprobarea rapoartelor de evaluare , pentru vanzarea spatiilor medicale din cadrul Dispensarului medical oras Teius, strada Clujului, 95

Hotararea nr. 51 - Pentru modificarea HCL nr.44/2008 - anexa 2, privind impozitele si taxele locale, pentru anul 2009

Hotararea nr. 52

Hotararea nr. 53

Hotararea nr. 54 - Privind modificarea Programului lucrărilor ce vor fi efectuate cu angajati pe baza legii nr 76/2002 în perioada iunie – octombrie 2009 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Oras Teius nr.44/2009 privind aprobarea ,, programului de ocupare temporară a forŃei de muncă din rândul somerilor ’’

Hotararea nr. 55 - privind aprobarea programul manifestărilor serbărilor: „ZILELE ORASULUI TEIUS” în data de 28,29,30 august 2009

Hotararea nr. 56 - Privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Inspectoratul Scolar Alba si Consiliul local oras Teius privind înfiintarea si functionarea Centrului de Resurse pentru Educatie si Dezvoltare la Grădinita cu Program Normal nr.1 Teius

Hotararea nr. 57

Hotararea nr. 58 - Privind conferirea titlului de “Cetătean de onoare al orasului Teius”dlui Ardelean Ioan, d-luiCrisan Eugen, dlui Ciortea Ieronim, dnei Rancea Viorica si dlui Gruita Victor

Hotararea nr. 59 - Privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dlui MANEA STEFAN NICOLAE

Hotararea nr. 60 - Privind validarea mandatului de consilier local al dlui MEDRIS MIRCEA candidat al Partidului Conservator la alegerile locale din 01 iunie 2008

Hotararea nr. 61

Hotararea nr. 62 - Privind însusirea si aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat în Teius, str. Decebal ,nr.22, identificat cu CF nr. 70011(4077) nr. top : 988/5/1;989/1;990/1/1;991/1 în suprafată totală de 1767 mp

Hotararea nr. 63 - Privind acceptarea donatiei unei constructii cu teren aferent cu destinatia de arhivă

Hotararea nr. 64 - Privind aprobarea parcelării imobilului situat în Teius, str. Decebal ,bl.B3a identificat cu CF nr. 4233 nr. top : 1025/a/4/1/1 în suprafată de 2074,4 mp

Hotararea nr. 65

Hotararea nr. 66 - Privind aprobarea utilizarii sumei primite de la Fundatia Stichting Arnemuiden Help Teius Olanda

Hotararea nr. 67 - Privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2010

Hotararea nr. 68 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oras Teius în dosar civil nr.3160/175/2009 având ca obiect uzucapiune în proces cu Boian Lucretia domiciliată în Teius, str.Mircea, nr.19

Hotararea nr. 69 - Privind aprobarea ,, PROGRAMULUI DE OCUPARE TEMPORARĂ A FORTEI DE MUNCĂ DIN RÂNDUL SOMERILOR ’’pentru
perioada 01 noiembrie-15 decembrie 2009

Hotararea nr. 70

Hotararea nr. 71

Hotararea nr. 72 - Privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dnei HĂRDĂLĂU SILVIA

Hotararea nr. 73 - Privind validarea mandatului de consilier local al dlui ARDELEAN IOAN candidat al Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 01 iunie 2008

Hotararea nr. 74 - Privind aprobarea acordării tichetelor cadou pentru personalul din învăţământ şi pentru personalul din Primăria oraşului Teiuş

Hotararea nr. 75

Hotararea nr. 76 - Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii potrivit O.G.55/2002

Hotararea nr. 77

Hotararea nr. 78 - Privind aprobarea acordării tichetelor cadou pentru personalul din învăţământ şi pentru personalul din Primăria oraşului Teiuş

Hotararea nr. 79 - Privind aprobarea documentaţiei tehnice în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului şi construcţiilor din cartierul Coşlariu Nou – oraşul Teiuş

Hotararea nr. 80 - Privind aprobarea documentaţiei tehnice în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului şi construcţiilor din oraşul Teiuş, str. Aleea Sportivă

Hotararea nr. 81

Hotararea nr. 82 - Privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dlui CRIŞAN LIVIU

Hotararea nr. 83 - Privind validarea mandatului de consilier local al dlui FRĂŢILĂ IOAN candidat al Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 01 iunie 2008

Hotararea nr. 84 - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2010

Hotararea nr. 85 - Privind revocare Hotărârii Consiliului local al oraşului Teiuş nr.62/2009 privind aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului identificat cu CF 70011 nr.top 988/5/1,989/1,990/1/1,991/1 Teiuş

Hotararea nr. 86

Hotararea nr. 87

Hotararea nr. 88

Hotararea nr. 89 - Privind revocare Hotărârii Consiliului local al oraşului Teiuş nr.64/2009 privind aprobarea parcelării imobilului identificat cu CF 4233 nr.top 1025/a/4/1/1 Teiuş

 

 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.