Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2011

Adaugata la data de : Mar 21, 2011 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului localHotarari ale Consiliului Local adoptate in anul 2011

Hotararea nr. 1 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru realizarea obiectivului de investitii « REABILITARE DRUMURI IN ORASUL TEIUS”

Hotararea nr. 2 - Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.64/2010 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2011

Hotararea nr. 3 - Privind validarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al oraşului Teiuş pe anul 2010 ,din dispoziţia primarului oraşului Teiuş nr.1462/2010

Hotararea nr. 4 - Privind aprobarea Fişei de evaluare a secretarului Oraşului Teiuş pe anul 2010

Hotararea nr. 5 - Privind aprobarea Planului de acţiune local pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

Hotararea nr. 6 - Privind aprobarea bugetului local propriu al orasului Teius, aprobarea bugetului creditelor interne, aprobarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local pe anul 2011

Hotararea nr. 7 - Privind aprobarea utilizarii fondului de rulment in anul 2011               

Hotararea nr. 8 - Privind constituirea comisiei locale de ordine publică şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

Hotararea nr. 9 - Privind reorganizarea Compartimentului Poliţia Comunitară în Compartiment Poliţie Locală, ca structură fără personalitate juridică în aparatul de specialitate al Primarului oraşului Teiuş

Hotararea nr. 10 - Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a compartimentului Poliţie Locală a oraşului Teiuş

Hotararea nr. 11 - Privind stabilirea taxei pentru divorţurile pronunţate la Serviciul public comunitar local pentru evidenţa persoanelor al oraşului Teiuş

Hotararea nr. 12 - Privind stabilirea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social în baza Legii 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare pentru anul 2011

Hotararea nr. 13 - Privind stabilirea veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii pentru calculul venitului minim garantat şi a venitului agricol

Hotararea nr. 14 - Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului situat în Teiuş, str. Decebal ,nr.49,identificat cu CF nr. 70011(4077) nr. top : 988/5/1;989/1;990/1/1;991/1 în suprafaţă totală de 1767 mp

Hotararea nr. 15 - Privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al oraşului Teiuş

Hotararea nr. 16 - Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2011 şi a criteriilor de participare

Hotararea nr. 17 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţi pe anul 2011

Hotararea nr. 18 - Privind acceptul şi susţinerea participării Bibliotecii oraşului Teiuş la Programul Naţional BIBLIONET

Hotararea nr. 19 - Privind vânzarea prin licitaţie publică a materialelor de construcţii recuperabile rezultate din demolarea sediului vechi al Primăriei oraş Teiuş din str. Clujului nr.80

Hotararea nr. 20 - Privind aprobarea aprobarea includerii în inventarul domeniului public a obiectivului Centru multifuncţional pentru persoane vârstnice oraş Teiuş

Hotararea nr. 21 - Privind aprobarea convenţiei de cooperare încheiată între Oraşul Teiuş şi Parohia Ortodoxă Română Dumbrava pentru organizarea şi funcţionarea Centrului Multifuncţional pentru persoane vârstnice Teiuş

Hotararea nr. 22 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.2198/62/2011 având ca obiect pretentii in proces cu Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa “CFR Marfa” SA

Hotararea nr. 23 - Privind aprobarea trecerii sectorului de drum cuprins în Programul de „Reabilitare şi modernizare-10.000 km. drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes local”, din administrarea orasului Teius prin consiliul local al orasului Teius în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Hotararea nr. 24 - Privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ in oraşul Teiuş ca formă de sprijin pentru copii şi persoanele cu probleme sociale

Hotararea nr. 25 - Privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, pentru închirierea unei suprafeţe de teren de 8 mp pentru amplasare chiosc de difuzare a presei ( comerţ cu amanuntul al cartilor, ziarelor, revistelor si a altor obiecte de papetarie)

Hotararea nr. 26 - Privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Guvernului României în vederea trecerii unui imobil din domeniul public al statului cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate,în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului local oraş Teiuş

Hotararea nr. 27 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70703,nr.top 990/2/1,CF 70732,nr.top 990/2/2,CF 70011,nr.top 988/5/1,989/1,990/1/1,991/1 (clădire-şcoala generală)

Hotararea nr. 28 - Privind aprobarea contului de executie bugetara la 31 martie 2011

Hotararea nr. 29 - Privind aprobarea asocierii si incheierii Contractului de asociere intre Primaria orasului Teius prin Consiliul Local si Inspectoratul de Politie Judetean Alba, pentru realizarea Programului « OPERATIVITATE IN REZOLVAREA PROBLEMELOR DE ORDINE PUBLICA IN ORASUL TEIUS »

Hotararea nr. 30 - Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2010

Hotararea nr. 31 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.5407/107/2011 având ca obiect pretentii in proces cu Sindicatul Invatamant Alba

Hotararea nr. 32 - Privind acceptarea de catre orasul Teius prin Consiliul local a donatiei unui teren in suprafata de 3439 mp situat in Teius,cu destinatia drum de acces

Hotararea nr. 33 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2011

Hotararea nr. 34 - Privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Planului de evacuare in orasul Teius

Hotararea nr. 35 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.5406/107/2011 având ca obiect pretentii in proces cu Sindicatul Invatamant Alba

Hotararea nr. 36 - Privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei de dezlipire a imobilului situat în Teiuş, str. Decebal ,nr.49, identificat cu nr. cadastral: 71167 în suprafaţă totală de 9604 mp

Hotararea nr. 37 -

Hotararea nr. 38 - Privind atribuire in proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicata, proprietarilor de constructii

Hotararea nr. 39 -

Hotararea nr. 40 -

Hotararea nr. 41 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţi pe anul 2011

Hotararea nr. 42 - Privind aprobarea contului de executie bugetara la 30 iunie 2011

Hotararea nr. 43 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2011

Hotararea nr. 44 - Privind conferirea titlului de “Cetăţean de onoare al oraşului Teiuş” d-lor Man Candin, Ciungan Victor, Dobreanu Ioan, Cîmpean Gligor, Bogdan Ioan, Bretoiu Vasile, Baldea Virgil,Stan Ioan şi Haţegan Iacob

Hotararea nr. 45 - Privind aprobarea programul manifestărilor serbărilor: ZILELE ORAŞULUI TEIUŞ în data de 26, 27 si 28 august 2011

Hotararea nr. 46 - Privind folosirea în exclusivitate a sumei de 3300 lei pentru premierea cuplurilor vârstnice la aniversarea a 50 sau peste 50 de ani de căsnicie, neîntreruptă şi care au domiciliul stabil pe raza oraşului Teiuş şi a satelor aparţinătoare

Hotararea nr. 47 - Privind folosirea în exclusivitate a sumei de 30000 lei pentru reparaţii la bisericile de pe raza oraşului Teiuş pe anul 2011

Hotararea nr. 48 - Privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului Teiuş care fac obiectul concesiunii privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă potabilă către “ S.C. APA CTTA S.A ALBA”Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.