Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2010

Adaugata la data de : Mar 21, 2011 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului localHotarari ale Consiliului Local adoptate in anul 2010

Hotarerea nr. 1 - Privind aprobarea tarifului de distribuţie a apei potabile şi canalizare

Hotararea nr. 2 - Privind încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a dlui MEDRIŞ MIRCEA

Hotararea nr. 3 - Privind validarea mandatului de consilier local al dlui BOCA IOAN candidat al Partidului Conservator la alegerile locale din 01 iunie 2008

Hotararea nr. 4 - Privind modificarea anexei 1 a HCL nr.84/2009 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2010

Hotararea nr. 5 - Privind primirea de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară „APA ALBA”

Hotararea nr. 6 - Privind aprobarea Raportului de evaluare a secretarului Oraşului Teiuş pe anul 2009

Hotararea nr. 7 - Privind aprobarea parcelării imobilului situat în Teiuş, str. Decebal ,bl.B3a identificat cu CF nr. 4233 nr. top : 1025/a/4/1/1 în suprafaţă de 2074,4 mp

Hotararea nr. 8 - Privind aprobarea contractului de finanţare între Agenţia Naţională pentru Romi şi Primăria oraşului Teiuş precum şi al contractului de furnizare asistenţă de specialitate

Hotararea nr. 9 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială”, str. Tudor Vladimirescu, nr.13 A, jud. Alba”, beneficiar Stoica Petru

Hotararea nr. 10 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială”, str. Tudor Vladimirescu, nr.11C, jud. Alba”, beneficiar Herot Anton Eugen şi Herot Laura

Hotararea nr. 11 - Privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţii ”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ LOCALITATEA BELDIU, ORAŞ TEIUŞ”

Hotararea nr. 12 - Privind atribuirea în proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată, proprietarilor de constructii

Hotararea nr. 13 - Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local oras Teius în Consiliul de administratie la unitatea de învătământ Liceul Teoretic Teius

Hotararea nr. 14 - Privind bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local Teius pe anul 2010

Hotararea nr. 15 - Privind aprobarea utilizării fondului de rulment în anul 2010

Hotararea nr. 16 - Privind atribuirea în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată, proprietarilor de construcţii

Hotararea nr. 17 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire magazin Penny Market, demolare clădiri existente,amenajare accese, sistematizare verticală şi pilon reclamă, racordare la utilităţi,împrejmuiri”, beneficiar S.C. REWE PROJEKTENWICKLUNG ROMÂNIA S.R.L

Hotararea nr. 18 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2010

Hotararea nr. 19 - Privind aprobarea programului de ocupare temporara a fortei de munca din randul somerilor

Hotararea nr. 20 - Privind modificarea HCL nr.84/2009 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2010

Hotararea nr. 21

Hotararea nr. 22 - Privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la Acordul de asociere încheiat între Consiliul local Teiuş,Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba,Fundaţia Stichting Arnemuiden Help Teiuş şi Asociaţia Maris

Hotararea nr. 23 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.3738/175/2009 având ca obiect pretenţii în proces cu Muntean Iacob şi Muntean Sofia domiciliaţi în Teiuş,str.Decebal,nr.92

Hotararea nr. 24 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.1486/175/2010 având ca obiect actiune in constatare in proces cu Iosivan Nicolae Daniel domiciliat in Teius,str.Avram Iancu,nr.44

Hotararea nr. 25 - Privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 22 mp situat în Teiuş, str.Decebal, bl. B3A, identificat cu CF nr. 70696 nr. cadastral 70696

Hotararea nr. 26 - Privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2009

Hotararea nr. 27 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.3988/107/2010 având ca obiect obligaţia de a face în proces cu Bârsan Teodor Efrem domiciliat în Alba Iulia-Miceşti,str.Scărişoara,nr.86,jud.Alba

Hotararea nr. 28 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70013,nr.top 762-764/2 (sediu Primărie şi sala cinematograf)

Hotararea nr. 29 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70704,nr.top 787,788 (Liceul Teoretic Teiuş)

Hotararea nr. 30 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială”, str. Tudor Vladimirescu, nr.11 B, jud. Alba”, beneficiar Rostaş Sebastian

Hotararea nr. 31 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70793,nr.top 815/2/2,814/2/1/2/1(Grădiniţa cu program normal nr.1 Teiuş)

Hotararea nr. 32 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70795,nr.top 800/a/1 (Piaţa de alimente)

Hotararea nr. 33 - Privind aprobarea participării Oraşului Teiuş ca membru fondator la constituirea Asociaţiei - Grupul de Acţiune Locală „Pe Mureş şi pe Târnavă”

Hotararea nr. 34 - Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.84/2009 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2010

Hotararea nr. 35 - Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială şi garaje”, str. Clujului, nr.156B, jud. Alba, beneficiar AVRAM IOAN CORNELIU

Hotararea nr. 36 - Privind a socierea Consiliului Local Teiuş cu Consiliul Judeţean Alba, Consiliul local Sălciua ,Consiliul local Ciugud şi Asociaţia crescătorilor de bovine Alba, Asociaţia crescătorilor de bovine ,,Bălţata Românească ,Asociaţia crescătorilor de taurine,Arieşul ,,Cîmpeni şi Asociaţia crescătorilor de ovine din judeţul Alba,în vederea organizării ,,Expoziţiilor de animale cu vânzare prin licitaţie”în cadrul târgurilor tradiţionale de animale

Hotararea nr. 37 - Privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise, cu strigare, pentru închirierea unei suprafeţe de teren de 5 mp pentru amplasare chioşc de difuzare a presei ( comerţ cu amănuntul al carţilor, ziarelor, revistelor şi a altor obiecte de papetărie)

Hotararea nr. 38 - Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Teiuş şi a instituţiilor publice de interes local cu sau făra personalitate juridică din subordinea Consiliului local oraş Teiuş

Hotararea nr. 39 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2010

Hotararea nr. 40 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 41 - Privind folosirea in exclusivitate a sumei de 25.000 lei pentru reparatii la bisericile de pe raza orasului Teius pe anul 2010

Hotararea nr. 42 - Privind aprobarea programul manifestărilor serbărilor : ZILELE ORAŞULUI TEIUŞ În data de 28, 29 august 2010

Hotararea nr. 43 - Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2010 şi a criteriilor de participare

Hotararea nr. 44 - Privind aprobarea documentatiei de inscriere in Cartea Funciara in domeniul public al orasului Teius a str.Primaverii cu trotuar aferent in suprafata de 9009 mp

Hotararea nr. 45

Hotararea nr. 46 - Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.3628/175/2010 având ca obiect obligatia de a face in proces cu Mulea Nicolae si Mulea Ionela Camelia domiciliaţi în Teiuş,str.Octavian Goga,nr.30,jud.Alba

Hotararea nr. 47 - Privind aprobarea documentaţiei de înscriere în Cartea Funciară în domeniul public al oraşului Teiuş a imobilului identificat cu CF 70733,nr.top 1747/1/1,1748/1/1,1749/1/1,1750/1/1,1751/1/1 (târg animale)

Hotararea nr. 48 - Privind aprobarea modificării art.2 al Hotărârii Consiliului local oraş Teiuş nr.19/2010 privind aprobarea „ Programului de ocupare temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor”

Hotararea nr. 49 - Privind încuviinţarea cererii ce se va adresa Guvernului României în vederea trecerii unui imobil din domeniul public al statului cu drept de concesiune în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate,în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului local oraş Teiuş

Hotararea nr. 50 - Privind aprobarea raportului de reevaluare şi a preţului de pornire pentru vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a celor 8 apartamente aparţinând blocului B4 din Teiuş,strada Clujului

Hotararea nr. 51 - Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2005 privind aprobarea Parteneriatului între Consiliul local oraş Teius şi Asociaţia Caritas Mitropolitan grecocatolic Blaj în vederea înfiinţării Centrului de îngrijire socio-medicală la domiciliu în Teiuş

Hotararea nr. 52 - Privind aprobarea asociereii Consiliului local oraş Teiuş cu SC Apa CTTA SA Alba în vederea realizării în comun a obiectivelor de interes local reţea canalizare şi racorduri branşament pe domeniul public str.Decebal(săpături de branşare) şi înlocuire reţea apa şi racorduri branşament pe domeniul public str.Decebal(săpături de branşare)

Hotararea nr. 53 - Privind aprobarea statului de funcţii al Primăriei oraşului Teiuş

Hotararea nr. 54 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiti pe anul 2010

Hotararea nr. 55 - Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2011 a Primăriei oraşului Teiuş

Hotararea nr. 56 - Privind desemnarea reprezentantului Consiliului local oraş Teiuş în Consiliul de administraţie la unitatea de învăţământ Grădiniţa cu program Normal Prietenia Teiuş

Hotararea nr. 57 - Privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al oraşului Teiuş care fac obiectul concesiunii privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă potabilă către “ SC APA CTTA S.A ALBA”

Hotararea nr. 58 - Privind aplicarea la „Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare” pentru obiectivul de investiţii „INVESTIŢII NOI ÎN SISTEMUL DE APĂ ŞI CANALIZARE ORAŞ TEIUŞ, JUD. ALBA”

Hotararea nr. 59 - Privind aplicarea la „Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare” pentru obiectivul de investiţii “INVESTITII NOI IN SISTEMUL DE APA SI CANALIZARE ORAS TEIUS, JUD. ALBA”

Hotararea nr. 60 - Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2010

Hotararea nr. 61 - Privind aprobarea calendarului pieţelor şi târgurilor pe anul 2011

Hotararea nr 62 - Privind atribuire în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată proprietarilor de construcţii

Hotararea nr. 63 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010

Hotararea nr. 64

Hotararea nr. 65 - Privind atribuire în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată proprietarilor de construcţii

Hotararea nr. 66 - Privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 9 mp situată în Teiuş, str.Decebal, nr.23 către CEC Bank pentru extinderea construcţiei existente prin amenajare rampa de acces pentru persoane cu handicap

Hotararea nr. 67 - Privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiti pe anul 2010

Hotararea nr. 68 - Privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 154 mp identificat cu CF 70855, nr. Top 70855/2(800/a/1/2) în vederea construirii unui cabinet veterinarScrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.