Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Eliberare C.I. / C.I.P.

Adaugata la data de : Jan 3, 2011 in categoria SPCLEP TeiusÎn atenţia cetăţenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situatia în care solicitantul nu se află în ţară, mandatarul va prezenta procura pe care se afla aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de cariera al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar sa se regăseasca referirea expresă la obiectul mandatului. Cetăţenii români  aflaţi  în  străinătate  pot  depune  cererea  pentru  eliberarea  primului  act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice  sau  la  oficiile  consulare  ale  României  din  statul  respectiv.  Documentele  cu  care  se  face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.

 
DOCUMENTE 

1. Eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi resedinta în România;
- paşaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetăţean român domiciliat în străinătate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, precum şi copii ale aceloraşi file ale paşaportului străin, pentru situaţia în care solicitantul a intrat în ţară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;
- certificatul de naştere şi/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;
- hotarârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz;
- dovada adresei de reşedinţă din România;
- două fotografii marimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii - 1 leu;
- timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

2. Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane

  DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original si 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani si nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;
- certificatele de stare civila ale solicitantului, nastere si casatorie, daca este cazul, precum si cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original si copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile române);
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original si copie ;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de şedere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinatate.

3. Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani

 DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnata atât de minor, cât si de parinte/reprezentant legal;
- certificatul de nastere, original si copie;
- actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
- documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva si irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.


       La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.
     În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.
    Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de  consimtamânt  a  parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.
     Declaratia  prevazuta  poate  fi  data  la  ghiseu,  în  prezenta  personalului  serviciului  public  comunitar  de  evidenta a persoanelor,  iar  în  situatiile  în care  parintele  nu  se  poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.
      Cetatenii  români  aflati  în  strainatate  pot  de pune  cererea  pentru  eliberarea  primului  act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

4. Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- certificatul de nastere, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;
- fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.


        Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

5. Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

   În cazul modificarii numelui si/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum si în situatia schimbarii sexului, se  prezinta si hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civila.

6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator,in cazul deteriorarii;
- certificatul de nastere,original si copie;;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu si, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;
- un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei

7. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- actul de identitate si cartea de alegator, daca este cazul;
- certificatul de nastere;
- certificatul de casatorie, daca este cazul, original si copie;
- hotarârea de divort, definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 4 lei.

    Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.
     În  situatia  în  care  gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

8. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate în România;
- certificatul de nastere, original si copie;
- certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original si copie;
- hotarârea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz, original si copie;
- certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original si copie;
- certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original si copie;
- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
- pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie;
- actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei;
- chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire, în valoare de 41 lei.

9. Inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei;
- actul de identitate al solicitantului;
- documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original si copie;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei;
- declaratia gazduitorului.

10. Eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele mecesare pentru eliberarea cartii de identitate

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate;
- 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;
- documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie si a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original si copie;
- chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;
- timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 4 lei.

11. Dovada adresei de domiciliu

DOCUMENTE NECESARE:

a) acte încheiate în conditiile de validitate prevazute de legislatia româna în vigoare;
b) declaratia scrisa a gazduitorului,persoana fizica sau juridica,de primire în spatiu, însotita de unul din documentele prevazute la lit. a);
c) declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, însotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil si faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la literele a) si b). Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza înscris în Registrul agricol.

  Declaratia de primire în spatiu poate fi data în fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.”

13. Contravaloarea actelor de identitate

• CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI;
• CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU.

14. Taxa de timbru

TIMBRU FISCAL SAU CHITANŢA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA TAXEI EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU = 4 LEI 

 Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.