Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!

Hotararea Nr. 44/2008

Adaugata la data de : Jan 22, 2009 in categoria Hotarari adoptate
Hotarari ale consiliului local

Consiliul local al orasului Teius, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 mai 2008, sedinta publica Avand in vedere: - expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009; - prevederile Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare; - raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius; - avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius, - in temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c si art 4 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata


Descarca Hotararea nr. 44/2008Scrie un comentariu   Trimite unui prieten  Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.