Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


71. Hotararea Nr. 79/2008
Privind retragerea dreptului de folosinţă fără termen şi fără plată asupra terenului înscris în CF 3911,nr.top 1747/2-1751/2-teren construibil intravilan ,S.C.Tehnometal SOCOM Teiuş,fosta Cooperativă Meşteşugarul Teiuş

72. Hotararea Nr. 80/2008
Privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea,evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Teiuş ,care nu se supun înmatriculării

73. Hotararea Nr. 81/2008
Avand in vedere: -expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind trecerea in domeniul privat al orasului Teius a imobilului identificat cu CF 4495,nr.top 465/a/2 in suprafata de 257 mp situat in Teius str.Clujului, -raportul serviciul Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primariei oras Teius -avizul favorabil al comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius -documentatia topografica intocmita privind imobilul identificat cu CF 4495,nr.top 465/a/2 in suprafata de 257 mp situat in Teius,str.Clujului - prevederile legii nr. 213/1998 art.4 si art.5 alin.2 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia -prevederile legii nr. 215/2001, art.123 alin.2 legea administratiei publice locale, republicata

74. Hotararea Nr. 82/2008
Privind aprobarea rapoartelor de evaluare , studiului de oportunitate, caietelor de sarcini si a pretului de pornire a licitatiei privind vanzarea prin licitatie publica cu strigare a 9 apartamente apartinand blocului B4 din strada Clujului

75. Hotararea Nr. 83/2008


76. Hotararea Nr. 84/2008
Privind modificarea statului de funcţii, a organigramei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Administrarea Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraş Teiuş

77. Hotararea Nr. 85/2008
Privind folosirea în exclusivitate a sumei de 7500 lei pentru premierea cuplurilor vârstnice la aniversarea a 50 sau peste 50 de ani de căsnicie,neîntreruptă până la data de 31 decembrie 2008 şi care au domiciliul stabil pe raza oraşului Teiuş şi a satelor aparţinătoare

78. Hotararea Nr. 86/2008


79. Hotararea Nr. 87/2008
Privind folosirea în exclusivitate a sumei de 4000 lei pentru susţinerea Activitaţilor sportive la Clubul Rapid CFR Teiuş

80. Hotararea Nr. 88/2008
Privind atribuirea în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată proprietarilor de construcţii


Pages: [<< First] [< Previous] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.