Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


61. Hotararea Nr. 69/2008
Privind atribuire în proprietate a suprafeţelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicată proprietarilor de construcţii

62. Hotararea Nr. 70/2008
Privind atribuirea denumirii de străzi în oraşul Teiuş

63. Hotararea Nr. 71/2008
Pentru modificarea HCL nr. 45/2008, privind scutirea de la plata impozitelor pe cladiri si teren, pe anul 2009

64. Hotararea Nr. 72/2008
Privind revocare Hotărârii Consiliului local al oraşului Teiuş nr.57/2008 privind interzicerea circulaţiei între orele 22,00-6,00 a atelajelor şi a altor mijloace de transport pe drumurile vicinale de pe raza oraşului Teiuş şi a localităţilor componente în perioada aprilie-noiembrie(de la semănat până la recoltare)

65. Hotararea Nr. 73/2008
Privind revocare Hotărârii Consiliului local al oraşului Teiuş nr.56/2008 privind actualizarea comitetului local pentru situaţii de urgenţă Teiuş

66. Hotararea Nr. 74/2008
Privind obligativitatea organizării dezbaterilor publice pe marginea proiectelor de hotarare care privesc asocierea Primăriei şi autorizarea desfăşurării pe raza oraşului Teiuş şi a satelor aparţinătoare a unor activităţi care pot afecta sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător

67. Hotararea Nr. 75/2008
Privind constituirea comisiei de acorduri unice pentru emiterea autorizatiei de construire

68. Hotararea Nr. 76/2008
Privind reactualizarea comandamentului antiepizootic local Teiuş

69. Hotararea Nr. 77/2008
Privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare si aprobarea regulamentului de salubrizare al orasului Teius si satelor componente.

70. Hotararea Nr. 78/2008
Privind reglementarea amplasării de antene de antene de telefonie mobilă şi alte tipuri de antene de emisie –recepţie pe raza oraşului Teiuş şi a satelor aparţinătoare


Pages: [<< First] [< Previous] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.