Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


41. Hotararea Nr. 49/2008
 prevederile art.31 al.2 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata, legea administratiei publice locale, art.4 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale.  propunerile consilierilor privind componenta comisiei de validare formata din 3 membrii si nominalizarea acestora.  procesul-verbal intocmit de comisia de validare privind alegerea presedintelui si secretarului comisiei. In temeiul art.31 si art.45 al.1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata, legea administratiei publice locale

42. Hotararea Nr. 50/2008
Avand in vedere :  procesul-verbal intocmit de comisia de validare a mandatelor cu ocazia analizarii alegerii fiecarui consilier ;  Hotararea Biroului Electoral Central cu nr.130/04.06.2008, privind validarea mandatelor candidatilor alesi, respectiv validarea mandatelor supleantilor ;  comunicarile organizatiei judetene al Partidului National Liberal cu nr.221/2008 si 230/2008, prin care informeaza comisia de validare a mandatelor ca, dl.Rusu Octavian Mihai –candidat PNL - nu mai este membru al Partidului National Liberal ;  cererea de renuntare la functia de consilier pe motiv de incompatibilitate, depusa de dl. Lazea Gheorghe membru al Partidului Social Democrat ;  incheierea Judecatoriei Aiud din dosarul nr.1716/175/2008, privind validarea alegerii d-lui Mateica Iacob Dorin Cornel reprezentant al Partidului Democrat Liberal, in functia de Primar al orasului Teius ;  optiunea d-lui Mateica Iacob Dorin Cornel pentru functia de Primar al orasului Teius ;  prevederile art.7 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ; In temeiul art.31, 311 si art.45 al.1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata, legea administratiei publice locale

43. Hotararea Nr. 51/2008
Avand in vedere :  depunerea juramantului de catre toti cei 15 consilieri ;  prevederile art.8 alin.8 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ;

44. Hotararea Nr. 52/2008
Avand in vedere :  prevederile art.9 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ; In temeiul art.35 al.1 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata, legea administratiei publice locale

45. Hotararea Nr. 53/2008
Avand in vedere :  prevederile art.11, art.13 si 14 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ;  procesul-verbal intocmit de comisia de validare a mandatelor cu ocazia numararii voturilor secret exprimate pentru alegerea viceprimarului orasului Teius ; In temeiul art.57 alin.1 si 3 din Legea nr.215/2001 republicata si modificata, legea administratiei publice locale

46. Hotararea Nr. 54/2008
Avand in vedere :  prevederile art.15 si art.30 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002 modificata, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale ;

47. Hotararea Nr. 55/2008
Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local oras Teius

48. Hotararea Nr. 56/2008
Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta la nivelul Orasului Teius

49. Hotararea Nr. 57/2008
Privind interzicerea circulatiei intre orele 22,00-6,00 a atelajelor si a Altor mijloace de transport pe drumurile vicinale din de pe raza orasului Teius si a localitatilor componente in perioada aprilie- noiembrie(dela semanat la pana la recoltare)

50. Hotararea Nr. 58/2008
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru ”REABILITARI LA CLADIRILE LICEULUI TEORETIC TEIUS”


Pages: [< Previous] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.