Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


31. Hotararea Nr. 25/2008
Privind atribuire in proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicata proprietarilor de constructii

32. Hotararea Nr. 26/2008
Privind atribuire in proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicata proprietarilor de apartamente

33. Hotararea Nr. 27/2008
Privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APA CTTA SA Alba

34. Hotararea Nr. 28/2008
Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2008

35. Hotararea nr 10 / 2009
Privind aprobarea Ć®nfiinţării autogării S.C. Trans Ghioancă S.R.L. Teiuş

36. Hotararea Nr. 44/2008
Consiliul local al orasului Teius, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 mai 2008, sedinta publica Avand in vedere: - expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2009; - prevederile Legii 571/2003 cu completarile si modificarile ulterioare; - raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius; - avizul comisiei de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius, - in temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit. c si art 4 din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata

37. Hotararea Nr. 45/2008
Consiliul local al orasului Teius, jud. Alba, intrunit in sedinta ordinara in data de 29 mai 2008, sedinta publica...

38. Hotararea Nr. 46/2008


39. Hotararea Nr. 47/2008


40. Hotararea Nr. 48/2008Pages: [< Previous] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 » Documentatie achizitie credit
» Program Casierie
» Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
» Rezultat promovare
» Rezultat concurs promovare in grad
» Promovare in grad
» instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
» Oferta de vanzare teren
» HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
» HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


© 2011 Primaria Teius.