Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


21. Hotararea Nr. 15/2008
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului propriu al Primariei oras Teius

22. Hotararea Nr. 16/2008
Privind aprobarea organigramei,a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului administrarea patrimoniului local din cadrul Primariei oras Teius

23. Hotararea Nr. 17/2008
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav

24. Hotararea Nr. 18/2008
Privind aprobarea Regulamentului Intern de organizare si functionare a aparatului propriu al Primariei oras Teius

25. Hotararea Nr. 19/2008
Privind aprobarea Fisei de evaluare a secretarului Orasului Teius pe anul 2007

26. Hotararea Nr. 20/2008
- expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 - raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius - avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului Local Teius - dezbatere publica organizata in data de 01.02.2008 privind bugetul local pe anul 2008, conform art.8 din Legea nr.273/2006 - prevederile Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale - Legea nr.388/2007 legea bugetului de stat pe anul 2008 - in temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a si art. 45 din Legea 215/2001 legea administratiei publice locale, republicata.

27. Hotararea Nr. 21/2008
Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „PARCELARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE" în oraşul TEIUŞ, str. Simion Bărnuţiu, jud. Alba

28. Hotararea Nr. 22/2008


29. Hotararea Nr. 23/2008


30. Hotararea Nr. 24/2008
Privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar pe anul 2007


Pages: [< Previous] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.