Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


11. Hotararea Nr. 5/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.43/2007 privind stabilirea impozitele si taxele locale pe anul 2008 - raportul Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei oras Teius ; - avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius - prevederile OUG nr. 155/2007,pentru modificarea alin.4 si 5 ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

12. Hotararea Nr. 6/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehicolului microbus si aprobarea traseului de circulatie al acestuia, pe anul 2008 - raportul Compartimentului din cadrul Primariei oras Teius, - avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius - prevederile legii nr. 215/2001, art.123 alin.1 legea administratiei publice locale, republicata

13. Hotararea Nr. 7/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind trecerea in domeniul privat al orasului Teius a terenului identificat cu CF 3911,nr.top 1747-1751/2 in suprafata de 2895 mp situat in Teius str.Clujului,(autoservice),CF 4477,nr.top 1209/4,1208/2/2/2,1208/2/3,2275/12/2, 1208/2/4,2275/13/2 in suprafata totala de 5704 mp(str Horea,Constructorul),CF 18 nr.top 800/a/2/1/1 in suprafata de 940 mp situat in str.Barbu Lautaru,Piata de alimente -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius -avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local oras Teius -prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 republicata,legea administratiei publice locale

14. Hotararea Nr. 8/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind stabilirea veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii pentru calculul venitului minim garantat si a venitului agricol -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius -avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local oras Teius

15. Hotararea Nr. 9/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local oras Teius nr.61/2007 privind constituirea comisiei de acorduri unice pentru emiterea autorizatiei de construire -raportul de specialitate al Biroului Urbamism si Amenajarea Teritoriului cadrul Primariei oras Teius , prin care se propune numirea Comisiei de Acorduri Unice abilitata sa emita acordul unic cu valoare de aviz conform . -avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitatea din cadrul Consiliului local oras Teius

16. Hotararea Nr. 10/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea completari Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local oras Teius -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius -avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius -prevederile Ordonantei Guvernului nr.35/2002,pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale cu modificarile si completarile ulterioare -prevederile art.52 din Legea nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali

17. Hotararea Nr. 11/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Constructi Industriale si Depozitare Teius, DN1 extravilan , jud.Alba” -referatul Compartimentului Urbanism din cadrul Primariei oras Teius, -avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius -Hotararea Consiliului Judetean nr.18/24.01.2008 privind aprobarea avizului unic emis de Comisia tehnica judeteana de amenajarea a teritoriului,urbanism si lucrari publice pentru documentatia Plan urbanistic Zonal „Constructii industriale si depozitare Teius DN 1 oras Teius Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001, art.38, alin. 2, lit c, legea administratiei publice locale

18. Hotararea Nr. 12/2008
Privind participarea orașului Teiuș, prin Consiliul Local al orașului, cu capital la Societatea Comercială APA – CTTA S.A. potrivit Actului Constitutiv modificat

19. Hotararea Nr. 13/2008


20. Hotararea Nr. 14/2008
Privind aprobarea organigramei si a statului de functii-Politia comunitara Teius


Pages: [< Previous] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.