Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


91. Hotararea nr 8 / 2009
Privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire pe raza oraşului Teiuş şi a satelor aparţinătoare pentru obiectivele de investiţii ce se realizează în intravilanul sau extravilanul localităţii

92. Hotararea nr 9 / 2009
Privind aprobarea cotizaţiei Oraşului Teiuş la Asociaţia Apa Alba

93. Hotararea nr 11 / 2009
Privind aprobarea reprezentării Consiliului local oraş Teiuş în dosar civil nr.3107/175/2008 având ca obiect rectificare carte funciara in proces cu Popa Eudita si Plesa Silvia domiciliate in Teius,str.Stefan cel Mare.nr.35

94. Hotararea nr 12 / 2009
Privind aprobarea statiilor taxi in orasul Teius

95. Hotararea nr 13 / 2009
Privind atribuire in proprietate a suprafetelor de teren conform art.36 din Legea nr.18/91 republicata proprietarilor de constructii

96. Hotararea nr 14 / 2009
Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.12/2005 privind aprobarea Parteneriatului între Consiliul local oraş Teiuş şi Asociaţia Caritas Mitropolitan greco-catolic Blaj în vederea înfiinţării Centrului de ingrijire socio medicală la domiciliu în Teiuş

97. Hotararea nr 15 / 2009
Privind aprobarea Fişei de evaluare a secretarului Oraşului Teiuş pe anul 2008

98. Hotararea nr 16 / 2009
Privind închirierea prin licitaţie publică deschisă,cu strigare, a două terenuri ce aparţin domeniului public al oraşului Teiuş, situate în strada Clujului în faţa blocului B4 şi lângă staţia de carburanţi Luckoil la intersecţia străzii Decebal cu strada Clujului , în vederea amplasării a două panouri publicitare luminoase

99. Hotararea nr 17 / 2009
Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construcţii Locuinţe”, str. Simion Bărnuţiu, F.N.”

100. Hotararea nr 18 / 2009
Privind asocierea oraşului Teius cu Consiliul judeţean Alba şi unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Alba pentru înfiinţarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS ALBA


Pages: [<< First] [< Previous] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.