Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


1. Sedinte ale Consiliului Local Teius 2014


2. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2013


3. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2011


4. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2010


5. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2009


6. Hotararea Nr. 1/2008
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

7. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2012


8. Hotararea Nr. 2/2008
Privind probarea aderării la Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități cu proiectul ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

9. Hotararea Nr. 3/2008
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTE”

10. Hotararea Nr. 4/2008
Privind aprobarea aderarii la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectul “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.