Primaria Teius - Str. Clujului nr 80, Teius, Jud. Alba, Cod postal: 515900 Tel: 0258 851 101 Fax: 0258 851 075   Adreseaza-te Primarului!


1. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2011


2. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2010


3. Hotarari ale Consiliului Local Teius adoptate in anul 2009


4. Hotararea Nr. 1/2008
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

5. Hotararea Nr. 2/2008
Privind probarea aderării la Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități cu proiectul ”reabilitarea și extinderea spațiilor verzi din orașul Teiuș, str. Decebal”

6. Hotararea Nr. 3/2008
Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru ”REABILITAREA SI MODERNIZAREA RETELEI DE STRAZI URBANE IN ORASUL TEIUS SI SATELE COMPONENTE”

7. Hotararea Nr. 4/2008
Privind aprobarea aderarii la Programul operational regional 2007 – 2013 – Axa prioritara 2 – imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale. Domeniul major de interventie 2.1 – “reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane – inclusiv constructia/sau reabilitarea soselelor de centura”, cu proiectul “ REABILITAREA SI MODERNIZAREA retelei de strazi urbane in orasul Teius si satele componente”

8. Hotararea Nr. 5/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr.43/2007 privind stabilirea impozitele si taxele locale pe anul 2008 - raportul Serviciului Impozite si Taxe din cadrul Primariei oras Teius ; - avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius - prevederile OUG nr. 155/2007,pentru modificarea alin.4 si 5 ale art.263 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal

9. Hotararea Nr. 6/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind aprobarea tarifelor de inchiriere a autovehicolului microbus si aprobarea traseului de circulatie al acestuia, pe anul 2008 - raportul Compartimentului din cadrul Primariei oras Teius, - avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate din cadrul Consiliului local oras Teius - prevederile legii nr. 215/2001, art.123 alin.1 legea administratiei publice locale, republicata

10. Hotararea Nr. 7/2008
-expunerea de motive la Proiectul de hotarare privind trecerea in domeniul privat al orasului Teius a terenului identificat cu CF 3911,nr.top 1747-1751/2 in suprafata de 2895 mp situat in Teius str.Clujului,(autoservice),CF 4477,nr.top 1209/4,1208/2/2/2,1208/2/3,2275/12/2, 1208/2/4,2275/13/2 in suprafata totala de 5704 mp(str Horea,Constructorul),CF 18 nr.top 800/a/2/1/1 in suprafata de 940 mp situat in str.Barbu Lautaru,Piata de alimente -raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei oras Teius -avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local oras Teius -prevederile art.123 din Legea nr.215/2001 republicata,legea administratiei publice locale


Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Next >]

 Documentatie achizitie credit
Program Casierie
Oferta de vanzare teren Corfuta Ioan
Rezultat promovare
Rezultat concurs promovare in grad
Promovare in grad
instiintare privind obligatiile ce revin per.fizice si juridice de declarare si inscriere a datelor
Oferta de vanzare teren
HCL 98 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionari si personal contractual
HCL privind stabilirea salarizarii


citeste mai mult


2011 Primaria Teius.